พยากรณ์อากาศ 19 ก.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 28
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th