พยากรณ์อากาศ 26 ก.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th