พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 36
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th