พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th