พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 37
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 37
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 38
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
www.tmd.go.th