พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 28
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 28
www.tmd.go.th