พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th