พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 21 33
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 24 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th