พยากรณ์อากาศ 22 พ.ย. 62
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 22 34
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 19 33
อุทัยธานี   อากาศเย็น 21 33
สระแก้ว   อากาศเย็น 19 32
ตราด คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 34
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 20 33
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th