พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 36
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 31
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th