พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th