พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 36
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 25 32
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 34
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 25 32
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th