พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 31
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th