พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 27 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 36
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 23 36
www.tmd.go.th