พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 34
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 36
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 35
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th