พยากรณ์อากาศ 04 ต.ค. 65
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 33
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 32
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 31
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 32
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th