พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 25 32
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 25 32
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 24 36
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 34
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th