พยากรณ์อากาศ 23 ก.พ. 61
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ลพบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สิงห์บุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
อ่างทอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th