พยากรณ์อากาศ 27 เม.ย. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 37
ตาก   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
น่าน   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 35
อุตรดิตถ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
สุโขทัย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
แพร่   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
www.tmd.go.th