พยากรณ์อากาศ 09 ส.ค. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th