พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th