พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 20 31
พิษณุโลก   อากาศเย็น 20 31
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 20 30
พิจิตร   อากาศเย็น 20 32
สุโขทัย   อากาศเย็น 20 31
พะเยา   อากาศเย็น 17 29
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 20 32
www.tmd.go.th