พยากรณ์อากาศ 19 ก.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
ระนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th