พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th