พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 24 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 24 35
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 24 36
ระนอง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th