พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ปทุมธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
สระบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
ปราจีนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
นครนายก   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th