พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th