พยากรณ์อากาศ 12 ส.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th