พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 25 35
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 24 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th