พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 36
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th