พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝน 60 % ของพื้นที่ 26 33
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th