พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 35
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 24 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th