พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 31
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 29
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th