พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 24 32
www.tmd.go.th