พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th