พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 61
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 31
www.tmd.go.th