พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th