พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th