พยากรณ์อากาศ 23 ก.ค. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th