พยากรณ์อากาศ 30 พ.ค. 60
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th