พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th