พยากรณ์อากาศ 09 เม.ย. 63
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 35
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 35
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 24 37
นราธิวาส   มีเมฆบางส่วน 23 35
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 24 37
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 23 37
ปัตตานี   มีเมฆบางส่วน 25 36
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 26 34
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 36
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 27 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 28 32
พัทลุง   มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th