พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th