พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 31
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
พัทลุง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ระนอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th