พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 36
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 34
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 22 37
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 37
พัทลุง   มีเมฆบางส่วน 24 35
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 37
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th