พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 60
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ระนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th