พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 21 34
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 33
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 34
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th