พยากรณ์อากาศ 31 ต.ค. 63
เชียงใหม่   ฝน 30 % ของพื้นที่ 22 30
พิษณุโลก   ฝน 30 % ของพื้นที่ 24 30
เลย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 27
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 31
สกลนคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 30
กรุงเทพมหานคร   ฝน 40 % ของพื้นที่ 27 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th