พยากรณ์อากาศ 30 พ.ค. 60
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th