พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th