พยากรณ์อากาศ 12 ก.ค. 63
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th