พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 23 35
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 22 34
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 21 34
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 20 36
พัทลุง   มีเมฆบางส่วน 24 33
ระนอง   มีเมฆบางส่วน 22 35
ตรัง   มีเมฆบางส่วน 23 35
www.tmd.go.th