พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 24 33
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th