พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 24 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 23 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 33
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th