พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 32
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th