พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 24 33
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 33
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ท้องฟ้าโปร่ง 4 33
ระนอง   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th