พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 21 34
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 22 33
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 23 34
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 22 34
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 35
พังงา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 34
www.tmd.go.th