พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
ระยอง   อากาศเย็น 22 31
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th