พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 17 24
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 18 28
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 28
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th