พยากรณ์อากาศ 12 ส.ค. 65
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th