พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 23 34
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 22 34
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 33
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 23 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th