พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 34
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 24 34
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ท้องฟ้าโปร่ง 24 34
พัทลุง   ท้องฟ้าโปร่ง 24 34
หาดใหญ่   ท้องฟ้าโปร่ง 24 33
www.tmd.go.th