พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
พัทลุง   มีเมฆบางส่วน 24 36
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 23 36
www.tmd.go.th