พยากรณ์อากาศ 24 ก.พ. 61
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th