พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 31
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th