พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th