พยากรณ์อากาศ 12 ส.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 30
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th