พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 39
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 39
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 38
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th