พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th