พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th