พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th