พยากรณ์อากาศ 11 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 37
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 37
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th