พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 19 34
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
นราธิวาส   มีเมฆบางส่วน 23 31
สุราษฎร์ธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 30
www.tmd.go.th