พยากรณ์อากาศ 17 มี.ค. 61
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th