พยากรณ์อากาศ 18 ก.ค. 61
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th