พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 35 35
www.tmd.go.th