พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 22 31
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th