พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
นราธิวาส   มีเมฆบางส่วน 23 32
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 23 33
ปัตตานี   มีเมฆบางส่วน 24 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 32
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th