พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th