พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 38
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th