พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 36
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 38
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th