พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th