พยากรณ์อากาศ 24 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 31
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
www.tmd.go.th