พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th