พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 30
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 30
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 20 33
www.tmd.go.th