พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 39
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 38
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 36
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 25 36
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 26 36
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
www.tmd.go.th