พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 28
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 31
นครศรีธรรมราช คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
สุราษฎร์ธานี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th