พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 25 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 24 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 23 36
www.tmd.go.th