พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 35
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
สตูล   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th