พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 30
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 22 34
www.tmd.go.th