พยากรณ์อากาศ 03 มิ.ย. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 26 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th