พยากรณ์อากาศ 09 ธ.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศหนาว 10 26
นครราชสีมา   อากาศหนาว 13 27
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 19 29
สุราษฎร์ธานี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 21 28
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 29
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th