พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 42
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 38
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th