พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 30
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th