พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 25 36
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 26 36
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 26 33
ระนอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
พังงา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th