พยากรณ์อากาศ 16 ก.ย. 62
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th