พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th