พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 31
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 30
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 30
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 30
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 27
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 27
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 18 27
www.tmd.go.th