พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th