พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 25 30
พัทลุง   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th