พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
สุราษฎร์ธานี   ท้องฟ้าโปร่ง 23 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 22 35
ตรัง   มีเมฆบางส่วน 24 35
พังงา   มีเมฆบางส่วน 24 33
สตูล   มีเมฆบางส่วน 24 35
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th