พยากรณ์อากาศ 15 ส.ค. 61
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th