พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
นราธิวาส   มีเมฆบางส่วน 24 34
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 24 33
ปัตตานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
สตูล   มีเมฆบางส่วน 25 36
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th