พยากรณ์อากาศ 27 เม.ย. 61
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 36
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
สตูล   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
www.tmd.go.th