พยากรณ์อากาศ 19 ส.ค. 61
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th