พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th