พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 27 38
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th