พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
เชียงราย   อากาศเย็น 18 33
ตาก   อากาศเย็น 20 37
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th