พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th